KONTAKT

Ako imaš bilo kakva pitanja ili nedoumice
u vezi sa naradnom igrom:

E-MAIL ADRESA:
KAFAZAMEDALJU@GMD.RS

BESPLATNA INFO LINIJA:
(svakog radnog dana 09 - 17H)
0800 700 808